PRIMARIA COMUNEI CERBAL

Judetul Hunedoara

COMUNICATE DE PRESA

COMUNA CERBAL
JUDETUL HUNEDOARA


ANUNT PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE


     COMUNA CERBAL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "REPARATIE CAPITALA SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA CERBAL, JUDETUL HUNEDOARA" propus a fi amplasat in Comuna Cerbal, jud. Hunedoara.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judetul Hunedoara, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:00 si vineri orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmhd.anpm.ro.

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la dara de 18.07.2011 (inclusiv).

------------------------COMUNA CERBAL

Nr. 633 din 22.06.2011
Anexa Nr.8 la Metodologie


ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE
A ACORDULUI DE MEDIU COMUNA CERBAL


     COMUNA CERBAL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "REPARATIE CAPITALA SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA POTABILA SAT CERBAL, COMUNA CERBAL" propus a fi amplasat in Satul Cerbal, jud. Hunedoara.

     Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM HUNEDOARA din Deva, Str. Aurel Vlaicu nr.25, in zilele de Luni-Joi, intre orele 8:00-16:30 si Vineri intre orele 8:00-14:00 si la sediul PRIMARIEI COMUNEI CERBAL, Nr.7A, jud. Hunedoara, tel./fax: 0254-735.403, e-mail: primariacerbal@yahoo.com, in zielele de Luni-Vineri intre orele 8:00-16:00.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul AMP HUNEDOARA.